Selectie op sector

Pagina's voor de sector 'Geestelijke Gezondheidszorg'

Onderstaande lijst is een overzicht van beschikbare pagina's voor deze sector. Met het oog op overzichtelijkheid zijn de volgende soorten documenten voor deze sector separaat toegankelijk:

Prestatie-eisen
Good practice

 • Nieuw zorgstelsel zet houdbaarheid instellingsterreinen onder financiële druk
  30-06-2011 De invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn gezondheidszorginstellingen integraal verantwoordelijk voor hun vastgoed en komt de houdbaarheid van instellingsterreinen onder toenemende financiële druk te staan. Hoe daarmee om te gaan staat i....
 • Gesloten huisvesting in de geestelijke gezondheidszorg
  20-10-2010 In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft TNO onderzoek gedaan naar de functionele gebouwkwaliteit binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De focus van dit onderzoek lag op de gesloten cliëntenhuisvesting met spe....
 • ZZP-DBC VastgoedPlanner®
  10-02-2010 Er is een nieuwe versie van de VastgoedPlanner beschikbaar.....
 • Domotica in de zorg
  18-02-2007 Het onderzoek naar de stand van zaken van de mogelijkheden en de toepassingen van domotica in de zorg, voldoet aan een veelgehoorde vraag. In de praktijk blijkt er behoefte te zijn aan concrete aanbevelingen ten aanzien van de organisatori....
 • Oase: eerste prijs GGZ-architectuurprijsvraag
  10-09-2004 De eerste prijs in de door het Bouwcollege georganiseerde architectuur-prijsvraag Humane zorg in een gesloten setting (2003-2004) is toegekend aan het ontwerp met het motto 'Oase', ingezonden door een team van acht per-sonen, aangevoerd doo....
 • Kostenconsequenties van vormkeuzes : Projectenboek RGC's
  In een voor de Commissie Bouw van 15 mei 2002 opgestelde notitie wordt ingegaan op de resultaten van een op basis van het Projectenboek RGC's uitgevoerd onderzoek naar de consequenties van de ontwerpkeuzes. ....
 • Monitoring: inleiding
  Onderzoek naar de kwaliteit van het gebouwenbestand in de zorgsector is een wettelijke taak van het Bouwcollege en sluit aan op zijn missie, waarin medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van de infrastructuur in de zorgsec....

Thema's