Selectie op sector

Pagina's voor de sector 'Gehandicaptenzorg'

Onderstaande lijst is een overzicht van beschikbare pagina's voor deze sector. Met het oog op overzichtelijkheid zijn de volgende soorten documenten voor deze sector separaat toegankelijk:

Prestatie-eisen
Good practice

 • Nieuw zorgstelsel zet houdbaarheid instellingsterreinen onder financiële druk
  30-06-2011 De invoering van het nieuwe zorgstelsel zijn gezondheidszorginstellingen integraal verantwoordelijk voor hun vastgoed en komt de houdbaarheid van instellingsterreinen onder toenemende financiële druk te staan. Hoe daarmee om te gaan staat i....
 • ZZP-DBC VastgoedPlanner®
  10-02-2010 Er is een nieuwe versie van de VastgoedPlanner beschikbaar.....
 • Domotica in de zorg
  18-02-2007 Het onderzoek naar de stand van zaken van de mogelijkheden en de toepassingen van domotica in de zorg, voldoet aan een veelgehoorde vraag. In de praktijk blijkt er behoefte te zijn aan concrete aanbevelingen ten aanzien van de organisatori....
 • Voorzieningen voor lichamelijk gehandicapten (2002)
  08-04-2002 “Welke voorzieningen zijn nodig om de zorgvragen en behoeften van lichamelijk gehandicapten (kinderen en volwassenen) tegemoet te komen? Wat houdt die zorgvraag in en welke bouwkundig-functionele uitwerking is daarbij nodig?” Deze vragen st....
 • Monitoring: inleiding
  Onderzoek naar de kwaliteit van het gebouwenbestand in de zorgsector is een wettelijke taak van het Bouwcollege en sluit aan op zijn missie, waarin medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van de infrastructuur in de zorgsec....

Thema's