Selectie op sector

Pagina's voor de sector 'Verpleging en verzorging'

Onderstaande lijst is een overzicht van beschikbare pagina's voor deze sector. Met het oog op overzichtelijkheid zijn de volgende soorten documenten voor deze sector separaat toegankelijk:

Prestatie-eisen
Good practice

 • ZZP-DBC VastgoedPlanner®
  10-02-2010 Er is een nieuwe versie van de VastgoedPlanner beschikbaar.....
 • Kleinschalig wonen: een full-servicepakket
  11-03-2009 Vilans en het Centrum Zorg en Bouw hebben medio maart 2009 gezamenlijk de publicatie 'Kleinschalig wonen: een full-servicepakket' uitgebracht. Een zesstappenplan voert u langs alle facetten van de realisatie van een kleinschalige woonvorm, ....
 • Kleinschalig wonen voor dementerenden
  04-04-2008 In opdracht van de Stichting Werkt voor Ouderen hebben in de periode 2006-2007 diverse onderzoeken plaatsgevonden naar kleinschalig wonen voor dementerenden. Onderzocht is wat ouderen zelf willen en wat de economische consequenties van de ....
 • Domotica in de zorg
  18-02-2007 Het onderzoek naar de stand van zaken van de mogelijkheden en de toepassingen van domotica in de zorg, voldoet aan een veelgehoorde vraag. In de praktijk blijkt er behoefte te zijn aan concrete aanbevelingen ten aanzien van de organisatori....
 • Monitoring Verpleging en Verzorging
  24-10-2005 Op deze pagina treft u het rapport Gebouwkwaliteit in de Verpleging en Ver-zorging (2005) aan. Dit rapport is de weergave van de onderzoeksbevindingen naar de functionele kwaliteit van de verblijfsvoorzieningen in de intramurale ouderenzorg....
 • Thuis in de stad: eerste prijs architectuurprijsvraag ouderenzorg
  10-12-2003 De eerste prijs in de door het Bouwcollege georganiseerde architec-tuurprijsvraag 'Zorgzame architectuur' (2003) is toegekend aan het ontwerp ingezonden onder de motto 'Thuis in de stad' van de Royal Haskoning Architecten. ....
 • Kostenconsequenties vormkeuzes Verpleeghuizen
  25-09-2002 In deze notitie wordt ingegaan op de resultaten van een op basis van het Projectenboek Verpleeghuizen uitgevoerd onderzoek naar de consequenties van de ontwerpkeuzes.....
 • Thermische behaaglijkheid in verpleeghuizen: signaleringsrapport (2002)
  08-07-2002 In een aantal onderzoeken welke door het bureau van het Bouwcollege in de vorm van praktijkinventarisaties en enquêtes zijn gedaan bij verpleeghuizen is gebleken dat het binnenklimaat in met name de zomersituatie door het personeel en de ....
 • Monitoring: inleiding
  Onderzoek naar de kwaliteit van het gebouwenbestand in de zorgsector is een wettelijke taak van het Bouwcollege en sluit aan op zijn missie, waarin medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van de infrastructuur in de zorgsec....

Thema's