Selectie op sector

Pagina's voor de sector 'Ziekenhuizen'

Onderstaande lijst is een overzicht van beschikbare pagina's voor deze sector. Met het oog op overzichtelijkheid zijn de volgende soorten documenten voor deze sector separaat toegankelijk:

Prestatie-eisen
Good practice

 • De lokroep van de focuskliniek
  06-05-2011 Talloze adviezen en een beleidsbrief van minister Schippers liegen er niet om: het algemene ziekenhuis heeft zijn langste tijd gehad. De brokstukken worden verdeeld over de eerste/anderhalve lijn en over enkele locaties voor acute zorg en h....
 • Klimatisering OK bepalend voor investeringen en energiekosten
  06-04-2010 De keuzes die voor de klimatisering van operatiekamers (OK's) worden gemaakt, hebben effect op het te installeren vermogen en het energiegebruik. ....
 • Nieuwe beoordelingsmethode luchtbevochtiging ziekenhuizen
  03-07-2009 In opdracht van het Bouwcollege heeft TNO een beoordelingsmethode ontwikkeld voor centrale luchtbevochtigingssystemen voor ziekenhuizen met het oog op de microbiologische veiligheid, in de ruimste zin des woords.....
 • Monitoring Ziekenhuizen (2007)
  27-03-2007 De functionaliteit en bouwtechnische staat van ziekenhuisgebouwen in Nederland is goed. De gebouwen zijn in de regel ook flexibel genoeg om bouwkundige aanpassingen te kunnen realiseren. Algemene ziekenhuizen hebben goed geanticipeerd op de....
 • Curatieve basiszorg: vraag, aanbod en infrastructuur
  27-07-2005 Het Bouwcollege heeft onderzoek verricht naar de ontwikkelingen in de tweedelijns curatieve somatische zorg. Ook is gekeken of ontwikkelingen in vraag, aanbod en de daarbij behorende bouwkundige infrastructuur voldoende bij elkaar aansluite....
 • Architectuurprijsvraag ziekenhuizen, eerste prijs: Core Hospital
  14-04-2005 Het ontwerp Core Hospital heeft het programma uit de opgave ondergebracht in een kernziekenhuis met een netwerk van satellietlocaties. De inzenders stellen dat in het Core Hospital zelf nog maar 50% van het gevraagde pro-gramma van eisen ho....
 • Zorgpaden en zorginfrastructuur (2004)
  11-10-2004 Om meer inzicht te krijgen in de betekenis van de zorgpadmethode bij strategische besluitvorming over (investeringen in) vastgoed, heeft het EU Health Property Network, in opdracht van het Bouwcollege, onderzoek gedaan in de diverse EU-la....
 • Kostenconsequenties vormkeuzes Ziekenhuizen
  07-07-2003 In de Bouwkostennota 2003 is verslag gedaan van een kostenonderzoek naar de invloed van de vormfactoren en de kosten voor de bouwkundige voorzieningen. ....
 • Regeling zelfstandige behandelcentra (vervallen)
  Met deze regeling zijn de zelfstandige behandelcentra in 1998 onder de werkingssfeer van de WZV gebracht. Hierin is tevens geregeld dat voor de zelfstandige behandelcentra een verkorte procedure-regeling geldt. Met het in werking treden va....
 • Monitoring: inleiding
  Onderzoek naar de kwaliteit van het gebouwenbestand in de zorgsector is een wettelijke taak van het Bouwcollege en sluit aan op zijn missie, waarin medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van de infrastructuur in de zorgsec....

Thema's