Selectie op sector

Pagina's voor de sector 'Jeugdzorg'

Onderstaande lijst is een overzicht van beschikbare pagina's voor deze sector. Met het oog op overzichtelijkheid zijn de volgende soorten documenten voor deze sector separaat toegankelijk:

Prestatie-eisen
Good practice

  • Huisvesting gesloten jeugdzorg
    19-05-2008 Op 1 januari 2008 is de Wet op de jeugdzorg (Wjz) aangepast om gesloten jeugdzorg mogelijk te maken. Met ingang van 2010 moet voldoende capaciteit (circa 1.400 plaatsen) beschikbaar zijn voor deze nieuwe vorm van jeugdzorg. Het Bouwcollege ....
  • Monitoring Jeugdzorg
    19-11-2007 Het Bouwcollege heeft in 2007, in opdracht van het ministerie van VWS (programmaministerie Jeugd & Gezin), onderzoek naar de gebouwkwaliteit in de jeugdzorg gedaan. De macrorapportage is op 19 november 2007 vastgesteld. Het onderzoek is, in....
  • NHC voor de Jeugdzorg
    11-12-2006 Op verzoek van VWS heeft het Bouwcollege eind 2006 een rapport opgesteld over de mogelijkheden om in de Jeugdzorg een bekostigingsmethodiek op basis van een zogeheten normatieve huisvestingscomponent (NHC) te introduceren. Om de instellinge....

Thema's