Monitoring & bouwbehoefte

Pagina's voor het subthema Monitoring & bouwbehoefte:

Pagina´s

 • Gesloten huisvesting in de geestelijke gezondheidszorg
  20-10-2010 In opdracht van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft TNO onderzoek gedaan naar de functionele gebouwkwaliteit binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De focus van dit onderzoek lag op de gesloten cliŽntenhuisvesting met spe....
 • Nieuwe woningen in de gehandicaptenzorg zijn kwalitatief goed
  14-05-2009 Sinds 2002 zijn 10.000 van de 65.000 verblijfscliŽnten in de gehandicaptenzorg in kleinschalige woonvoorzieningen in de wijk gaan wonen. Dit hoge aantal verhuizingen toont aan dat de gehandicaptenzorg sterk in beweging is. De cliŽnten wonen....
 • Monitoring Jeugdzorg
  19-11-2007 Het Bouwcollege heeft in 2007, in opdracht van het ministerie van VWS (programmaministerie Jeugd & Gezin), onderzoek naar de gebouwkwaliteit in de jeugdzorg gedaan. De macrorapportage is op 19 november 2007 vastgesteld. Het onderzoek is, in....
 • Monitoring Ziekenhuizen (2007)
  27-03-2007 De functionaliteit en bouwtechnische staat van ziekenhuisgebouwen in Nederland is goed. De gebouwen zijn in de regel ook flexibel genoeg om bouwkundige aanpassingen te kunnen realiseren. Algemene ziekenhuizen hebben goed geanticipeerd op de....
 • Monitoring Verpleging en Verzorging
  24-10-2005 Op deze pagina treft u het rapport Gebouwkwaliteit in de Verpleging en Ver-zorging (2005) aan. Dit rapport is de weergave van de onderzoeksbevindingen naar de functionele kwaliteit van de verblijfsvoorzieningen in de intramurale ouderenzorg....
 • Monitoring: inleiding
  Onderzoek naar de kwaliteit van het gebouwenbestand in de zorgsector is een wettelijke taak van het Bouwcollege en sluit aan op zijn missie, waarin medeverantwoordelijkheid voor de kwaliteit en kwantiteit van de infrastructuur in de zorgsec....
 • Wegwerken rode en oranje plaatsen in de GGZ 2009
  Naar aanleiding van het in 2004 uitgevoerde monitoringonderzoek naar de kwaliteit van het gebouwenbestand in de Geestelijke Gezondheidszorg heeft er in 2009 een follow up van dit onderzoek plaatsgevonden.....

Thema's