Interim voorzieningen

Pagina's voor het subthema Interim voorzieningen:

Pagina´s

  • Referentiekader voor interim-huisvesting in de Care
    01-08-2007 Op 19 februari 2007 heeft het Bouwcollege het referentiekader voor interim-huisvesting in de Care vastgesteld. Het referentiekader heeft betrekking op de ruimtelijke, technische en financiële opzet van interim-huisvesting in de AWBZ.....
  • Interimvoorzieningen, uitvoeringstoets 2002
    14-01-2002 Uit de beoordelingspraktijk van het College bouw ziekenhuisvoorzieningen blijkt dat interimvoorzieningen vaak kostbaar zijn door de combinatie van hoge aanschafkosten en een korte gebruiksduur. In de studie die is neergelegd in het rapport ....

Thema's