Bouwkosten

Pagina's voor het subthema Bouwkosten:

Pagina´s

 • Aanbestedingsresultaten
  29-06-2010 Het Centrum Zorg en Bouw (en voorheen het Bouwcollege) publiceert jaarlijks een analyse van de aanbestedingsresultaten uit het voorgaande jaar. De conclusies uit de analyses worden betrokken bij de bepaling van de kostenkengetallen voor nie....
 • Bouwkostenkengetallen 2010
  29-06-2010 Het Centrum Zorg en Bouw publiceert jaarlijks in het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector de voor de diverse sectoren van toepassing zijnde bouwkostenkengetallen. In het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010 is - kort samengevat - het volgende va....
 • De Kostenkennis-partners van TNO en kennisuitwisseling
  28-04-2010
 • Bouwkostennota 2008
  11-08-2008 In de Bouwkostennota 2008 worden de kostennormen 2008 toegelicht en onderbouwd en worden een aantal relevante kostentechnische aspecten beschreven. ....
 • Tussentijdse verhoging bouwkostennormen AWBZ
  08-02-2008 Op 4 februari 2008 heeft de minister van VWS ingestemd met de door het Bouwcollege voorgestelde verhoging van de Bouwkostennormen voor de AWBZ-sector. Deze verhoging is tijdelijk, afhankelijk van marktontwikkelingen, en bedraagt 2%. ....
 • Capita Selecta 2005
  23-05-2005 In Capita Selecta 2005 worden een aantal actuele, aan de Bouwkostennota verwante onderwerpen besproken. ....
 • Internationale bouwkostenvergelijking (EuHPN, maart 2005)
  30-03-2005 In opdracht van NHS Estates heeft het European Health Property Network (EuHPN) in maart 2005 het ‘Comparative Cost Report’ uitgebracht.....
 • Kostenconsequenties vormkeuzes Ziekenhuizen
  07-07-2003 In de Bouwkostennota 2003 is verslag gedaan van een kostenonderzoek naar de invloed van de vormfactoren en de kosten voor de bouwkundige voorzieningen. ....
 • Kostenconsequenties vormkeuzes Verpleeghuizen
  25-09-2002 In deze notitie wordt ingegaan op de resultaten van een op basis van het Projectenboek Verpleeghuizen uitgevoerd onderzoek naar de consequenties van de ontwerpkeuzes.....
 • Kostenconsequenties van vormkeuzes : Projectenboek RGC's
  In een voor de Commissie Bouw van 15 mei 2002 opgestelde notitie wordt ingegaan op de resultaten van een op basis van het Projectenboek RGC's uitgevoerd onderzoek naar de consequenties van de ontwerpkeuzes. ....

Thema's