Exploitatiekosten

Pagina's voor het subthema Exploitatiekosten:

Pagina´s

 • Life cycle costing (Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010)
  29-06-2010 In het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010 wordt stilgestaan bij de eerste resultaten van de LCC Benchmarking Tool voor de Care.....
 • LCC Benchmarking Tool voor de Care
  20-01-2010 Met behulp van deze tool is het mogelijk om de jaarlijkse kosten van uw gebouwen te vergelijken met die van uw collega-instellingen, binnen een afgebakende benchmarkingsgroep. Daarnaast kunt u ook gebouwen van uw eigen instelling onderling ....
 • Kengetallen (overzicht alle jaren)
  15-10-2007 Ieder jaar brengt het Bouwcollege het rapport Kengetallen uit. Dit rapport wordt gehanteerd bij het opstellen c.q. beoordelen van ramingen van bouwinitiatieven (zowel voor individuele bouwinitiatieven als voor de raming van de financiële ge....
 • Nieuwe methode om huisvestingslasten ziekenhuizen te bepalen
  18-09-2006 Ziekenhuizen worden in de nabije toekomst volgens de kabinetsplannen verantwoordelijk voor de totale huisvestingslasten. Het Bouwcollege heeft daarom een methode ontwikkeld waarmee ziekenhuizen hun gemiddelde jaarlijkse huisvestingslasten k....
 • Life Cycle Costing (LCC) voor zorginstellingen (Capita Selecta 2006)
  15-05-2006 In de Capita Selecta 2006 is ingegaan op de ontwikkeling van een model voor de bepaling van de levensduurkosten. In dit hoofdstuk worden zowel het doel als de achtergronden van het model belicht.....
 • Exploitatie versus investering (Bouwkostennota 2004)
  24-05-2004 In de Capita Selecta van de Bouwkostennota 2004 wordt aandacht besteed aan de relatie tussen investerings- en exploitatiekosten. Het Bouwcollege beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de impact van het ontwerp en ma....

Thema's