Kapitaallasten

Pagina's voor het subthema Kapitaallasten:

Pagina´s

 • Bekostiging kapitaallasten (Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010)
  29-06-2010 In het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010 wordt door het Centrum Zorg en Bouw een beeld geschetst van de beleidsontwikkelingen op het gebied van de bekostiging van kapitaallasten voor zowel de cure als de care en de jeugdzorg.....
 • Bekostiging kapitaallasten (Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2009)
  19-08-2009 In het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2009 wordt door het Centrum Zorg en Bouw een beeld geschetst van de beleidsontwikkelingen op het gebied van de bekostiging van kapitaallasten voor zowel de cure als de care en de jeugdzorg.....
 • NHC voor de Jeugdzorg
  11-12-2006 Op verzoek van VWS heeft het Bouwcollege eind 2006 een rapport opgesteld over de mogelijkheden om in de Jeugdzorg een bekostigingsmethodiek op basis van een zogeheten normatieve huisvestingscomponent (NHC) te introduceren. Om de instellinge....
 • Transparante en integrale tarieven in de gezondheidszorg: kapitaallastenbrief
  In de toekomst zullen de zorginstellingen meer verantwoordelijkheid moe-ten krijgen voor investeringsbeslissingen. Hiervoor moet er integrale presta-tiebekostiging komen waarbij de huisvestingslasten deel uitmaken van de kostprijzen. Het b....

Thema's