Discussiëren over betonkernactivering

Op 2 maart 2005 heeft het Bouwcollege samen met het Kennisinstituut voor de installatiesector (ISSO) een discussiemiddag georganiseerd over het on-derwerp BetonKernActivering (BKA). De aanleiding voor deze middag waren de vele vragen die het Bouwcollege bereikten over dit onderwerp.

BKA is een nieuwe ontwikkeling in de bouw- en installatietechniek, in de jaren negentig in de utiliteitsbouw in Zwitserland begonnen, en maakt gebruik van het warmte­ac­cu­mulerende vermogen van de vloer/plafond constructie tussen de verdiepingen van gebouwen voor het verwarmen of koelen van het gebouw. De leidingen waardoor het voor het verwarmen of koelen gebruikte water stroomt, bevinden zich daarbij in het midden van de betonplaten. Het betekent dat de verwarmings-/koelinstallatie deel gaat uitmaken van de bouwkundige constructie. Zowel verpleeghuizen, ziekenhuizen en woonzorgcentra ontwikkelen plannen om van deze techniek gebruik te maken. Bij een kinderdagcentrum is reeds ervaring met een dergelijk systeem opgebouwd. 
Uitgaande van de eisen die aan het binnenklimaat en de installatietechniek in de zorgsector worden gesteld is op de discussiemiddag ingegaan op de punten die extra aandacht verdienen bij het toepassen van BKA.

Onderwerpen die aan de orde zijn gesteld waren: noodzaak tot aanvullende verwarming, hoe om te gaan met ventilatie, de invloed op het bouwproces, gevolgen voor de akoestiek en meer en minder kosten van dergelijke installaties.
Deelnemers aan de discussiemiddag waren fabrikanten/leveranciers, installatiebedrijven, installatietechnische adviesbureau’s, een gebruiker, SBR en UNETO-VNI.
Het artikel waarnaar onderstaande link verwijst is geschreven in samenwerking met de heer ing. C.A.M. Arkesteijn, ISSO kennisinstituut voor de installatiesector.

  • Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website van het NVTG. De NVTG biedt een zelfstudie aan over onder andere dit onderwerp (Cursus Duurzame Energie voor de zorgsector)

    Thema's