Kostenconsequenties vormkeuzes Verpleeghuizen

In deze notitie wordt ingegaan op de resultaten van een op basis van het Projectenboek Verpleeghuizen uitgevoerd onderzoek naar de consequenties van de ontwerpkeuzes.

In de projectenboeken worden de belangrijkste gegevens van bouwplannen verzameld, vergeleken en geanalyseerd. Dit onderzoek heeft betrekking op 10 nieuwbouwplannen. Uit de ingediende gegevens zijn de vormfactoren herleid en onderling vergeleken. Voorts zijn kostenvergelijkingen gemaakt op elementenniveau. Het uitgevoerde onderzoek leidt tot de constatering dat binnen de sector in een grote verscheidenheid, wat betreft zowel het ontwerp als de kwaliteit en de kosten, nieuwbouwplannen worden uitgevoerd.

  • Document:  Kostenconsequenties vormkeuzes Verpleeghuizen
  • Thema's