Bouwkostennota's 2000-2008

Pagina's voor het subthema Bouwkostennota's 2000-2008:

Pagina´s

 • Bouwkostennota 2008
  11-08-2008 In de Bouwkostennota 2008 worden de kostennormen 2008 voor de AWBZ-sectoren toegelicht en onderbouwd en worden een aantal relevante kostentechnische aspecten beschreven.....
 • Jaarbeeld Bouwkosten 2008
  21-07-2008 Naast de Bouwkostennota 2008 brengt het Bouwcollege gelijktijdig het Jaarbeeld Bouwkosten 2008 uit, waarin wordt ingegaan op actuele onderwerpen op het gebied van bouwkosten in de zorg. Hierbij staat de vraag centraal wat een bouwmanager c.....
 • Bouwkostennota 2007
  19-07-2007 In de Bouwkostennota 2007 worden de kostennormen 2007 toegelicht en onderbouwd en worden een aantal relevante kostentechnische aspecten beschreven. ....
 • Capita Selecta 2007
  16-07-2007 In de Capita Selecta 2007 worden een aantal actuele beleidsmatige, aan de Bouwkostennota verwante onderwerpen behandeld. De onderwerpen staan in het licht van de vele veranderingen die de zorgsector op korte termijn zal ondergaan. ....
 • Bouwkostennota 2006
  18-07-2006 In de Bouwkostennota 2006 worden de kostennormen 2006 toegelicht en onderbouwd en worden een aantal relevante kostentechnische aspecten beschreven. ....
 • Capita Selecta 2006
  18-07-2006 In Capita Selecta 2006 worden een aantal actuele, aan de Bouwkostennota verwante onderwerpen behandeld. ....
 • Bouwkostennota 2005
  11-07-2005 In de Bouwkostennota 2005 worden de kostennormen 2005 toegelicht en onderbouwd en worden een aantal relevante kostentechnische aspecten beschreven. ....
 • Klanttevredenheidsonderzoek Bouwkostennota
  24-05-2005 Begin 2004 is een klanttevredenheidsonderzoek naar de Bouwkostennota 2003 uitgevoerd. In de Bouwkostennota 2004 is de volgende samenvatting van dit onderzoek gepubliceerd.....
 • Audit methodologie Bouwkostennota
  11-04-2005 In 2004 heeft het Bouwcollege het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) te Amsterdam een audit gevraagd op de onderbouwing van de kostennormen, zoals die jaarlijks in de Bouwkostennota worden vastgelegd.....
 • Bouwkostennota 2004
  26-07-2004 In de Bouwkostennota 2004 vindt u, naast onderbouwing van bouwkosten-normen, informatie over de modernisering van de AWBZ, contractvorming, ICT en domotica, deregulering en budgettair bouwen, bouwregelgeving en brandveiligheid, exploitatie ....
 • Bouwkostennota 2003
  04-08-2003 In de Bouwkostennota 2003 vindt u, naast de bouwkostennormen en de onderbouwing daarvan, informatie over onder meer de modernisering van de AWBZ, de gevolgen van de gewijzigde regelgeving en het aanbestedings- beleid.....
 • Bouwkostennota 2002
  08-07-2002 In de Bouwkostennota 2002 vindt u, naast de bouwkostennormen en de onderbouwing daarvan, informatie over onder meer Duurzaam Bouwen, het aanbestedingsbeleid, grondverwerving, ICT/Domotica, binnenklimaat, leges en interimvoorzieningen.....
 • Bouwkostennota 2001
  09-07-2001 In de Bouwkostennota 2001 vindt u, naast de bouwkostennormen en de onderbouwing daarvan, informatie over onder meer Duurzaam Bouwen, het aanbestedingsbeleid, de grondproblematiek, Arbo-aspecten, legionella, het binnenklimaat en ICT/Domotic....
 • Bouwkostennota 2000
  10-07-2000 In de Bouwkostennota 2000 vindt u de bouwkostennormen op prijspeil 1 januari 2000 en de onderbouwing daarvan. Daarnaast heeft de Bouwkosten- nota ook een informatieve functie.....

Thema's