ZZP-DBC VastgoedPlanner®

Er is een nieuwe versie van de VastgoedPlanner beschikbaar.

De ZZP-DBC VastgoedPlanner® toont u de specifieke relatie tussen vastgoedcycli, kapitaallasten en zorgzwaartepakketten (ZZP). De wijzigingen in bekostigingssystematiek maakt het noodzakelijk uw vastgoedstrategie aan te passen en af te stemmen op de veranderingen in bekostiging. TNO heeft daarom de ZZP-DBC VastgoedPlanner® doorontwikkeld. Met de planner kunt u op strategisch niveau analyseren wat de effecten zijn van het nieuwe bekostigingsstelsel. Ook biedt de ZZP-DBC VastgoedPlanner® u een stuur waarmee u het vastgoedrendement kunt beïnvloeden. Het vastgoed kan zodoende positief gaan bijdragen aan de exploitatie. Voor het gebruik van de planner zijn een gebruikersnaam en een wachtwoord vereist. Deze zijn op aanvraag beschikbaar via de onderstaande link. De ZZP-DBC VastgoedPlanner® maakt gebruik van de meest recent gepubliceerde tarieven voor kapitaallastenvergoeding en is mede gebaseerd op de methodiek zoals die beschreven staat in de ‘Quick scan in care’ (signaleringsrapport 593 van het College bouw zorginstellingen). Deze normatieve bekostiging is afgeleid van de prestatie-eisen uit 2007 en de Bouwkostennota 2008.

De ZZP-DBC VastgoedPlanner® (met de prestatie-eisen en de Bouwkostennota als basis) is een analyse-instrument. In de planner wordt momenteel de normatieve bekostiging nog uitgedrukt in een NHC. Het percentage van de NHC bepaalt de hoogte van de normatieve vergoeding. De planner start op met een NHC die is afgestemd op de laatste brief van het ministerie van VWS wat betreft de hoogte van de kapitaallasten per ZZP. U kunt nagaan wat een wijziging in de NHC voor uw toekomstige huisvestingsplannen inhoudt. Zodra de definitieve berekenwijze van de kapitaallasten bekend is, zal de ZZP-DBC VastgoedPlanner® worden aangepast. Het ministerie van VWS wil voor de zomer 2010 bekendmaken hoe de integrale tarieven op basis van de werkelijke kosten berekend kunnen worden.

De ZZP-DBC VastgoedPlanner® is een eerste in een reeks van strategische planners, die het TNO op het web plaatst. TNO ontwikkelt deze expertsystemen om de kwaliteit van vastgoedadvisering te verhogen, zodat u vat krijgt op profijtelijke scenario’s en mogelijke risico’s.

Deskundigheid

Voor het gebruik van expertsystemen zoals de ZZP-DBC VastgoedPlanner® is een mate van deskundigheid nodig. Voor het invoeren van de gegevens en het duiden van de uitkomst zal men op de hoogte moeten zijn van vastgoedbegrippen. Pas dan kan men het getoonde verloop van uw kapitaallasten, ZZP's, kasstromen en gebouwcycli op waarde schatten. De aannamen dienen dus reëel gekozen te worden. 

Disclaimer

TNO heeft met de grootste zorgvuldigheid de ZZP-DBC VastgoedPlanner® opgebouwd. Desondanks aanvaardt TNO geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of onjuistheden in de gegenereerde uitkomsten. De gebruiker blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruik en controle van de uitkomsten van de ZZP-DBC VastgoedPlanner®.

 

Advies en inlogcodes

Mocht u als instelling behoefte hebben aan extra instructie en advies naast de handleiding, dan kunt u hiervoor contact opnemen via het e-mail adres zzpvastgoedplanner@tno.nl .Ook adviesbureaus kunnen onder voorwaarden de beschikking krijgen over  een inlogcode met instructie via bovengenoemd e-mailadres.

 

Downloads en inloggen

 

Onder Downloads kunt u de benodigde files downloaden voor het inloggen en gebruiken van de vastgoedplanner alsmede enige achtergrondinformatie.
De derde link verwijst naar een korte uitleg van de gebruikte vastgoedparameters.

 

Downloads

 

Document: Uitleg inloggen

 

Zie ook:

 

Document: Aanmelden

Programma: Opstarten ZZP VastgoedPlanner®

Document: Naar integrale tarieven in de AWBZ

Link: Strategisch vastgoedadvies

Thema's