Qind: Integraal Evaluatiesysteem

Via onderstaande link wordt u een methodiek aangeboden waarmee een kwaliteitsindex kan worden bepaald om meer inzicht te ver-krijgen in de integrale kwaliteit van ontwerpen in de gezondheidszorg. De methodiek, Qind genoemd, is vooral bedoeld om initiatiefnemers een hulpmiddel aan te reiken om hun bouwplannen te kunnen evalueren.

Qind, kwaliteits-index
Quind is een evaluatie-instrument om de functionele kwaliteit van zorggebouwen te kunnen beoordelen. Instellingen kunnen een dergelijke index gebruiken voor onderlinge vergelijking van de kwaliteit van huisvesting. Voor de overheid geeft de index inzicht in de gerealiseerde en aanwezige kwaliteit. Zowel de basiskwaliteitseisen (die tot 1 januari 2009 van kracht waren als wettelijk kader voor de zorgbouw), als de indicatieve eisen (handrijkingen/richtlijnen) maken deel uit van die kwaliteitsindex. Daarmee krijgt de index het karakter van een breed evaluatie-instrument betreffende integrale gebouwkwaliteit.

  • Download: Het programma is ook hier te downloaden.
  • Thema's