Kengetallen (overzicht alle jaren)

Ieder jaar brengt het Bouwcollege het rapport Kengetallen uit. Dit rapport wordt gehanteerd bij het opstellen c.q. beoordelen van ramingen van bouwinitiatieven (zowel voor individuele bouwinitiatieven als voor de raming van de financiële gevolgen van landelijke bouwprogramma's).

Op 28 september 1992 is door het Bouwcollege (in een coproductie met het Ministerie van VWS) het rapport Ramingsmethodiek voor investerings- en exploi­tatie­gevolgen van planning en bouw­beslissingen opgesteld. Ieder jaar opnieuw wordt dit oorspronkelijke rapport uit 1992 door het Bouwcollege geactualiseerd. In deze jaarlijkse actualisatie van de Kengetallen zijn de gevolgen van recente ontwikkelingen voor het te ramen ge­middel­de niveau van investeringen en exploitatiekosten opgenomen. Inmiddels is op 15 oktober 2007 de 15e actualisatie (Kengetallen 2007) uitgebracht. De rapporten vanaf 2000 kunt u downloaden:

►  Document: Kengetallen 2007
►  Zie ook: Kengetallen 2006
►  Zie ook: Kengetallen 2005
►  Zie ook: Kengetallen 2004
►  Zie ook: Kengetallen 2003
►  Zie ook: Kengetallen 2002
►  Zie ook: Kengetallen 2001
►  Zie ook: Kengetallen 2000

Thema's