Horizonline©

Vanaf 1 september 2009 zijn alle kerncijfers over wonen, zorg en welzijn voor ouderen via www.horizonline.nl online in te zien. Dit zelfs uitgesplitst per straat, wijk of gemeente. De applicatie is voornamelijk bedoeld voor lokale- en andere overheden, zorgorganisaties, woningcorporaties en zorgverzekeraars.

Via www.horizonline.nl worden gegevens over de (verwachte) gezondheid van mensen van 55 jaar en ouder en de daaraan gerelateerde vraag naar woningen online beschikbaar. TNO brengt met deze webapplicatie Horizonline niet alleen de huidige vraag en aanbod in beeld, maar ook de verwachtingen tot 2030.

Horizonline is een webapplicatie waarmee informatie over de gezondheid en huisvesting van ouderen kan worden gepresenteerd en gedownload in kaartjes, tabellen, staafdiagrammen en lijngrafieken. De meeste gegevens zijn beschikbaar op 4-positie postcodeniveau en gemeenteniveau. Niet alleen de huidige situatie wordt in beeld gebracht, maar deze is ook doorgetrokken tot 2030 op basis van geavanceerde rekenmodellen, waarbij rekening is gehouden met bevolkingsontwikkelingen.

De website www.horizonline.nl is vanaf 1 september 2009 beschikbaar. Gegevens over demografische ontwikkelingen, gezondheidsprofielen en de vraag naar (woon)voorzieningen voor ouderen per Nederlandse gemeente kunnen worden gedownload. Meer gegevens zijn op aanvraag beschikbaar.

Thema's