OAZIS©

Een healing environment, of met andere woorden de positieve effecten van de zorgomgeving op de (zieke) mens zijn te meten met het door het Centrum Zorg en Bouw ontwikkelde hulpmiddel OAZIS. De afkorting OAZIS staat voor Onderzoek Aantrekkelijkheid Zorgomgevingen door middel van de Impact Scan. Er is een OAZIS-versie voor de ziekenhuissector en een versie voor de AWBZ-sectoren.

Omgevingsvariabelen met een wetenschappelijk aantoonbaar of zeer aannemelijk positief effect op de (zieke) mens in termen van herstel, welzijn en tevredenheid zijn gebundeld in acht thema’s. Deze thema’s zijn privacy en autonomie, ramen en uitzicht, comfort en controle, faciliteiten en voorzieningen, oriëntatie en routing, interieur, natuur en personeel. Met OAZIS kan aan de hand van deze thema’s direct getoetst worden in hoeverre een bestaand zorggebouw, een afdeling of een ontwerp rekening houdt met de positieve impact van diverse omgevingsvariabelen.

 

OAZIS werkt als volgt. Iedere omgevingsvariabele is vertaald in een stelling en heeft een wegingsfactor. Desgewenst zijn stellingen buiten beschouwing te laten of de stellingen krijgen een hogere wegingsfactor. Een groep representatieve gebruikers kent vervolgens samen of individueel aan iedere stelling een score van 1 tot 5 toe. Per thema verschijnt een totaalscore. Hoe hoger de score, hoe meer er sprake is van een healing environment. De groepsscore of het totaal van de individuele scores zijn te gebruiken om het ontwerp, het gebouw of de afdeling te verbeteren op het gebied van healing environment. OAZIS is ook te gebruiken om relatief eenvoudig inzicht te krijgen in welke omgevingsvariabelen een positieve impact hebben.

 

Downloads

Zie ook

 

Thema's