DSS-LEA

Het door CROW ontwikkelde Decision Support System (DSS), een beslissingsondersteunend systeem op basis van de Leidraad Aanbesteden (LEA), is in samenwerking met TNO geschikt gemaakt voor toepassing in de zorgbouw.

U moet als aanbestedende zorginstelling vele keuzes maken. De keuze wordt bepaald door een complexe samenhang van factoren. Een goed inzicht in die factoren is van groot belang om uiteindelijk te kunnen kiezen voor een optimale combinatie van bouworganisatie-, contract- en aanbestedingsvorm.  

Het 'Decision Support System' (DSS) is een beslissingsondersteunend systeem op basis van de Leidraad Aanbesteden. Door middel van het stellen van uiteenlopende vragen over een concreet (bouw)project (Wat kan ik, wat mag ik, wat wil ik, wat vraagt de organisatievorm?) helpt het DSS u met het maken van evenwichtige keuzes voor een aanbestedings- of contractvorm. Het biedt een goed onderbouwd, verantwoord en gedocumenteerd beslissingsproces met voorbereide stappen, waarbij juridische zekerheid is gewaarborgd. Daarnaast biedt het een platform waar kennis kan worden gedeeld en waar u actuele informatie kunt inwinnen op aanbestedingsgebied. Het DSS is ontwikkeld door CROW en is in samenwerking met TNO geschikt gemaakt voor een bredere toepassing in de gezondheidszorg.

Voor toegang tot de adviestool dient u rechtstreeks contact op te nemen met CROW via bijgaande link.

Zie: www.leidraadaanbesteden.nl/leadss

Thema's