12 augustus 2011 - Aan de slag met 'Scheiden van wonen en zorg'

Informatie over het lopende onderzoek over de implementatie van scheiden van wonen en zorg. Scheiden van wonen en zorg is één van de voornemens van het huidige kabinet en nader verwoord in de Programmabrief Langdurige Zorg.

Te Huur

Eén van de kabinetsvoornemens voor de herstructurering van de langdurige zorg is de invoering van volledig scheiden van wonen en zorg. Dit voornemen houdt in dat cliënten die verblijven in een AWBZ-instelling in het vervolg huur gaan betalen voor hun woonruimte in de instelling (in ruil voor een lagere eigen bijdrage). Voor verblijfscliënten is tot op heden wonen en zorg onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierin wil het kabinet verandering aanbrengen. Het doel van scheiden van wonen en zorg is cliënten meer keuzemogelijkheden te bieden om daar te wonen waar zij willen en zo groot te wonen als hun financiële mogelijkheden hen toestaan. Voor zorginstellingen gaat scheiden van wonen en zorg onder meer betekenen dat zij een deel van hun huisvestingslasten moeten terugverdienen door het innen van huur bij hun bewoners. Scheiden van wonen en zorg heeft eveneens consequenties voor de (berekening van de) huurinkomsten en -overeenkomsten van de in de sector vaak aanwezige woningcorporaties.

Het plan is scheiden van wonen en zorg te starten vanaf 2014 in de sector verpleging en verzorging, te beginnen met de zorgzwaartepakketten 1 en 2 (hoogstwaarschijnlijk direct gevolgd door 3 en 4). Mogelijk dat in 2018 de hele AWBZ-sector scheiden van wonen en zorg kent.

TNO is door het ministerie van Volksgezondheid gevraagd te helpen bij de implementatie van scheiden van wonen en zorg. Voor 2011 betekent dit dat wij een financieel model ontwikkelen waarmee zorginstellingen aan de hand van het puntensysteem uit de sociale huursector de huur van privéruimten voor cliënten kunnen bepalen. Ook maken wij inzichtelijk voor het ministerie van Volksgezondheid welke ruimten en kosten in de praktijk bestemd zijn voor zorginfrastructuur (zoals zusterpost, inloopruimte, huiskamer, behandelruimten) en overhead (zoals kantoren, facilitaire dienst). De ruimten voor begeleiding worden eveneens in het onderzoek meegenomen. Drie representatieve zorginstellingen in de sector verpleging en verzorging werken hieraan mee. Tenslotte heeft het ministerie ons gevraagd om inzicht te bieden in de gevolgen van scheiden van wonen en zorg voor de huidige bewoners van zorginstellingen. In december van dit jaar is het financiële model gereed en wordt gerapporteerd over onze bevindingen, aangevuld met kennis over mogelijke vastgoedstrategieën ten behoeve van de sector en de woningcorporaties.

Voor 2012 en verder is voorzien dat gewerkt wordt aan het ontwikkelen van een soortgelijk financieel model voor de gehandicaptenzorg en langdurige geestelijke gezondheidszorg. De organisatiegevolgen van scheiden wonen en zorg, de uitbreiding van de mogelijkheden thuis voor mensen met ernstige ziekten of beperkingen, de woon- en leefomgeving van cliënten en de gevolgen voor gemeenten en woningcorporaties komen waarschijnlijk eveneens aan de orde.

Willeke.vanStaalduinen@tno.nl of 088-86 629 66  

Thema's