Overige investeringskosten

Pagina's voor het subthema Overige investeringskosten:

Pagina´s

 • Rente tijdens de bouw (Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010)
  29-06-2010 In het jaarlijks door het Centrum Zorg en Bouw gepubliceerde Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector worden de kostenkengetallen vastgelegd voor de investeringskosten van nieuwbouw en de daaronder vallende kostenrubrieken. Voor de rubriek Rente tij....
 • Onvoorzien totale werk (Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010)
  29-06-2010 In het jaarlijks door het Centrum Zorg en Bouw gepubliceerde Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector worden kostenkengetallen vastgelegd voor de investeringskosten van zorgbouw en de daaronder vallende kostenrubrieken. Voor de rubriek Onvoorzien, w....
 • Directiekosten (Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010)
  29-06-2010 In het jaarlijks door het Centrum Zorg en Bouw gepubliceerde Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector worden de kostenkengetallen vastgelegd voor de investeringskosten van zorgbouw en de daaronder vallende kostenrubrieken. Voor de rubriek Directieko....
 • Startkosten (Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010)
  29-06-2010 In het jaarlijks door het Centrum Zorg en Bouw gepubliceerde Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector worden de kostenkengetallen vastgelegd voor de investeringskosten van zorgbouw en de daaronder vallende kostenrubrieken. Voor de rubriek Startkoste....
 • Inventariskosten (Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010)
  29-06-2010 In het jaarlijks door het Centrum Zorg en Bouw gepubliceerde Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector worden de kostenkengetallen vastgelegd voor de investeringskosten van nieuwbouw en de daaronder vallende kostenrubrieken. Voor de rubriek Inventari....
 • Bijkomende kosten (Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010)
  29-06-2010 In het jaarlijks door het Centrum Zorg en Bouw gepubliceerde Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector worden de kostenkengetallen vastgelegd voor de investeringskosten van nieuwbouw en de daaronder vallende kostenrubrieken. Voor de rubriek Bijkomend....
 • Renovatie en interim-huisvesting (Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010)
  29-06-2010 In het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010 is een hoofdstuk (hoofdstuk 5.6) gewijd aan de begrippen renovatie en interim-huisvesting. In dit hoofdstuk wordt aandacht besteed aan de voor renovatie en interim-huisvesting specifieke problemat....
 • Signaleringsrapport Bouwleges 2002
  03-06-2002 In het op 3 juni 2002 door het Bouwcollege aan de minister van VWS voorgelegde signaleringsrapport over de ontwikkelingen van de bouwleges spreekt het Bouwcollege over onaanvaardbare verschillen in de legesheffing. ....

Thema's