Selectie op trefwoord

Pagina's voor het trefwoord investeringskosten:

 • Bouw in de gezondheidszorg, inzicht in de kostenontwikkelingen 2011
  17-11-2011 In het TNO-rapport Bouw in de gezondheidszorg, inzicht in de kostenontwikkelingen 2011, wordt voor het eerst inzicht verschaft in de totale omvang van de bouwinvesteringen en huurlasten in de gezondheidszorg in de afgelopen drie jaar. De hi....
 • Bouwkostenkengetallen 2010
  29-06-2010 Het Centrum Zorg en Bouw publiceert jaarlijks in het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector de voor de diverse sectoren van toepassing zijnde bouwkostenkengetallen. In het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010 is - kort samengevat - het volgende va....
 • Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2010
  29-06-2010 Het Centrum Zorg en Bouw wil met het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector jaarlijks betrouwbare bouwkostenreferenties bieden voor de diverse sectoren in de zorg. Het Jaarbeeld schetst daarnaast ook de ontwikkelingen van de bouwmarkt en gaat in o....
 • Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector 2009
  18-08-2009 Het Centrum Zorg en Bouw wil met het Jaarbeeld Bouwkosten Zorgsector jaarlijks betrouwbare bouwkostenreferenties bieden voor de diverse sectoren in de zorg. Het Jaarbeeld schetst daarnaast ook de ontwikkelingen van de bouwmarkt en gaat in o....
 • Bouwkostennota 2008
  11-08-2008 In de Bouwkostennota 2008 worden de kostennormen 2008 voor de AWBZ-sectoren toegelicht en onderbouwd en worden een aantal relevante kostentechnische aspecten beschreven.....
 • Jaarbeeld Bouwkosten 2008
  21-07-2008 Naast de Bouwkostennota 2008 brengt het Bouwcollege gelijktijdig het Jaarbeeld Bouwkosten 2008 uit, waarin wordt ingegaan op actuele onderwerpen op het gebied van bouwkosten in de zorg. Hierbij staat de vraag centraal wat een bouwmanager c.....
 • Kengetallen (overzicht alle jaren)
  15-10-2007 Ieder jaar brengt het Bouwcollege het rapport Kengetallen uit. Dit rapport wordt gehanteerd bij het opstellen c.q. beoordelen van ramingen van bouwinitiatieven (zowel voor individuele bouwinitiatieven als voor de raming van de financiële ge....
 • Bouwkostennota 2007
  19-07-2007 In de Bouwkostennota 2007 worden de kostennormen 2007 toegelicht en onderbouwd en worden een aantal relevante kostentechnische aspecten beschreven. ....
 • Exploitatie versus investering (Bouwkostennota 2004)
  24-05-2004 In de Capita Selecta van de Bouwkostennota 2004 wordt aandacht besteed aan de relatie tussen investerings- en exploitatiekosten. Het Bouwcollege beoogt hiermee een bijdrage te leveren aan de bewustwording van de impact van het ontwerp en ma....

Thema's